2,803
Dziś Sobota
2023-09-30

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w Częstochowie

Aktualizacja: dzisiaj18:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-30 Obecnie podmioty gospodarcze w Częstochowie planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-30 godz: 18:07:14
2.Ilość wszystkich firm w Częstochowie wynosi: 48973
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Częstochowie wynosi: 24381
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w Częstochowie, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-30 wrzesień 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 7.
Te produkty i usługi jednoznacznie wysuwają się na prowadzenie.
Drugie miejsce
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 5. Stanowi to 71% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Różne produkty spożywcze. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 5.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w Częstochowie – wrzesień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7
2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
5
3
Różne produkty spożywcze
5
4
Urządzenia medyczne
3
5
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
3
6
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
3
7
Budowa obiektów inżynierii wodnej
3
8
Specjalne usługi projektowe
2
9
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
2
10
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
2

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w Częstochowie planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w Częstochowie będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...