2,803
Dziś Sobota
2023-09-30

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w Częstochowie

Aktualizacja: dzisiaj18:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-30 Działalności gospodarcze, które w Częstochowie wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-30 godz: 18:07:13
2.Ilość wszystkich firm w Częstochowie wynosi: 48973
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Częstochowie wynosi: 24381
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w Częstochowie, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu wrzesień 2023 - 779 firm.
Ta działalność jednoznacznie wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby podmiotów, które wybrały ją jako główną.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Obecnie wykonuje ją 641 firm. Stanowi to 82% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Praktyka lekarska specjalistyczna prowadzona jest przez 561 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w Częstochowie – wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
779
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
641
3
Praktyka lekarska specjalistyczna
561
4
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
540
5
Działalność prawnicza
450
6
Transport drogowy towarów
390
7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
385
8
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
381
9
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
377
10
Działalność związana z oprogramowaniem
329

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w Częstochowie

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w Częstochowie

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...