2,803
Dziś Sobota
2023-09-30

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Częstochowie

Aktualizacja: dzisiaj18:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-09-30 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Częstochowie obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-30 godz: 18:07:14
2.Ilość wszystkich firm w Częstochowie wynosi: 48973
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Częstochowie wynosi: 24381
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-30 wrzesień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Częstochowie, na pierwszym miejscu od końca widzimy Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 3.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 3.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Pozostała działalność związana ze sportem. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Częstochowie za okres 1-30 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
-3
2
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
-3
3
Pozostała działalność związana ze sportem
-2
4
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
-2
5
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
-2
6
Produkcja mebli kuchennych
-2
7
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
-2
8
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-2
9
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
-2
10
Transport drogowy towarów
-2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Częstochowie w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Częstochowie ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: