2,803
Dziś Sobota
2023-09-30

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Częstochowie

Aktualizacja: dzisiaj18:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-30 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Częstochowie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-30 godz: 18:07:14
2.Ilość wszystkich firm w Częstochowie wynosi: 48973
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Częstochowie wynosi: 24381
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-30 wrzesień 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Nauka języków obcych. W tym czasie w Częstochowie ich liczba zwiększyła się o 11, lekko zarysowując swoją przewagę nad pozycją drugą.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 10. Stanowi to 91% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą o największym wzroście.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 6.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Częstochowie za okres 1-30 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Nauka języków obcych
11
2
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
10
3
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
6
4
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
5
5
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
5
6
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4
7
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4
8
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
4
9
Działalność agencji reklamowych
3
10
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
3

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Częstochowie w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Częstochowie

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: